wz
  zpět na úvod

ZAJÍMAVOSTI PRO VÁS

Na těchto stránkách naleznete užitečné informace.

PROBLEMATIKA KASTRACE PSŮ - Chcete nechat svého miláčka kastrovat a nejste si něčím jisti?

V tomto článku se vám budeme snažit podat maximum odborných a ucelených informací na dané
ožehavé téma. Doufáme, že se zde dozvíte vše, co jste potřebovali vědět nebo možná i něco navíc, či vám alespoň pomůžeme lépe se zorientovat v problematice kastrací. Také doufáme, že vám článek pomůže podívat se na věc z pohledu naší organizace.


převzato z www.dog-point.cz Autor článku: Bc. Michaela Zemánková

 

 

Záruční doba 24 měsíců
V posledním týdnu se v médiích objevila informace o novele Občanského zákoníku, konkrétně § 620, bod (1) v kterém je uvedeno že „ Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců.“ Tato změna vyvolala u chovatelů psů obavu z toho, že bude uplatňována i v případě prodeje psů obecně a štěňat zvláště. Podle názoru právníků ale není situace tak závažná, jak se na první pohled zdá. Zárukou v případě prodeje zvířat se zabývá mimo uvedeného §620 i § 599 (1) který říká že: „Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců, jde-li o vady krmiv, do tří týdnů a jde-li o vady zvířat, do šesti týdnů od převzetí věci.“ Ve hře je i otázka toho, zda se pes dá pojmově zařadit mezi spotřební zboží a také to, že pokud mají chovatelé psů na svoji činnost živnost, nespadá do kategorie prodeje zvířat, ale do kategorie chov zvířat. Tolik krátké vysvětlení. Počítat je ale třeba s tím, že právo vykládat zákon má pouze soud a že pokud by v případě psů někdo dvouletou záruku uplatňoval, konečně rozhodnutí bude příslušet soudu.

XI.VALNÁ HROMADA ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE
V sobotu 12.března 2011 se v Praze konala XI. VH ČMKU. Projednala celou řadu věcí. Mimo jiné rozhodla, že se Řád pro přiznání titulu ČESKÝ ŠAMPION vrací ke znění platnému do 31.12.2010.
4x CAC - z toho minimálně 2 x musí být CAC udělen na Mezinárodní výstavě. Všechny potřebné tituly CAC musí být získány  ve dvou  výstavních sezonách, od minimálně dvou různých posuzovatelů. VH tak rozhodla o tom, že P ČMKU bude pracovat ve stejném složení jako v minulém volebním období. Na základě rozhodnutí P ČMKU je předsedou ČMKU pan MVDr. Lubomír Široký a místopředsedy jsou pánové ing.Jan Kubeš a Miroslav Václavík. DR ČMKU - Brothánková Marcela, Fiala Radim,ing., Krinke Milan, Márová Petra, Matějeková Helena. Členové DR pověřili prozatímním vedením DR pana Milana Krinkeho.
 

Některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území  (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině.

Více informací na téma: Cestování se psy, kočkami a fretkami naleznete zde:

 

ČMKU

(Česko Moravská Kynologická Unie)

 

Kontakty pro vyřizování žádostí:

  kontaktní osoba email telefon
Vedoucí sekretariátu I. Jarošová cmku@cmku.cz 234 602 275
Šampionáty ČR, interšampionáty Lenka Fairaislová fairaislova@cmku.cz 234 602 270
Plemenná kniha Bc. L. Hromádko hromadko@cmku.cz 234 602 273
Plemenná kniha S. Hurábová hurabova@cmku.cz 234 602 277
Agenda rozhodčích, výstav, chov. kluby Ing. K. Fialová fialova@cmku.cz 234 602 274
Plemenná kniha M. Truksová truksova@cmku.cz 234 602 273
Plemenná kniha L. Pečená pecena@cmku.cz 234 602 277
Chovatelské stanice I. Leová leova@cmku.cz 234 602 276

 

 

 
 
 

16.7. 2008 Přečetli jsme za Vás

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY TISKOVÁ ZPRÁVA 16. 7. 2008 Ještě několik faktů, které by sice měly být známy, ale jelikož se občas stále někdo táže... opakujeme. Má váš pes dost protilátek? Při cestování se psem po EU to, zda má pes dostatek protilátek proti vzteklině, nikdo nezkoumá, stačí potvrzení v pase o tom, že je tzv. v imunitě, že byl proti vzteklině očkován. Jinak je ale tomu, když se pes, zpravidla nikoli sám, ale se svým majitelem, vrací z nečlenských zemí EU, zejména z nějaké té exotiky. Vezměme to ale po pořádku. Cestování se psy, kočkami a fretkami v rámci EU je harmonizované nařízením (ES) č. 998/2003 a nemělo by činit větší potíže. Zvíře musí být doprovázeno EU pasem, v němž je potvrzena identifikace zvířete a platné očkování proti vzteklině. Pozor je třeba si dát v případě přepravy štěněte či kotěte mladšího 3 měsíců a neočkovaného proti vzteklině, řada členských zemí – Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Malta, Polsko, Švédsko, Velká Británie – takový dovoz vůbec neumožňuje. A už je asi všeobecně známo, že Velká Británie, Irsko, Švédsko a Malta nají mnohem přísnější požadavky než ostatní EU státy. Jediným povoleným způsobem identifikace je mikročip (ISO 11 784 nebo ISO 11 785), navíc je vyžadováno sérologické vyšetření a většinou i ošetření proti echinokokóze a klíšťatům. Cestování po Evropě tedy problémem nebude, ale řada Čechů se v létě pouští do mnohem exotičtějších zemí jako je Tunisko, Maroko, Egypt, Keňa, Thajsko a nechtějí tento zážitek odepřít ani svým domácím mazlíčkům. Veterinární podmínky vstupu si stanovuje každá třetí země a cestovatel má povinnost si je zjistit na příslušné ambasádě či veterinárním úřadu dotyčné země před vycestováním. Mnoho lidí však zapomíná, že by mohl následně nastat problém při návratu domů a že by jim na hranicích mohli celní orgány či veterinární lékaři odepřít vstup do EU. V čem je kámen úrazu? Při návratu z řady zemí je požadováno sérologické vyšetření na titr protilátek proti vzteklině, které je potřeba nechat provést ještě před opuštěním EU ve schválené laboratoři (pokud tedy cestovatel nehodlá ve třetí zemi strávit dobu delší než 3 měsíce. Když je krev odebírána na vyšetření mimo EU, musí se čekat 3 měsíce, než je možno přicestovat s pejskem do EU). O které země se tedy jedná? Jsou to všechny země, které se nevyskytují na seznamu části B – oddílu 2 a části C přílohy II nařízení (ES) č. 998/2003, tento seznam třetích zemí je i na našich webových stránkách – www.svscr.cz – Cestování se psy, kočkami a fretkami. Platí tedy, že pokud země není na seznamu, je sérologické vyšetření nezbytné. Na webových stránkách je k dispozici i seznam schválených laboratoří v EU a třetích zemích, v ČR je jedinou schválenou laboratoří Státní veterinární ústav Praha. Šťastnou a bezproblémovou cestu! Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.
 

 

 
 

14.7. 2008 Musí být chovatel členem chovatelského klubu ?

Na internetu a v deníku Blesk se objevila následující zpráva: „Průkaz původu mohou nově dostat i štěňata, jejichž majitelé nejsou členy Českomoravské kynologické unie. Zatím tomu unie bránila, podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) tím ale porušovala zákon. Nyní musí unie nejpozději do dubna 2009 upravit zápisní řády všech chovatelských klubů, a vyhne se tak pokutě. V pondělí to sdělil šéf sekce hospodářské soutěže ÚOHS Robert Neruda.“ Celá záležitost zaslouží vysvětlení. V prvé řadě je třeba upřesnit, že se v tomto případě nejedná o členství chovatelů – fyzických osob v Českomoravské kynologické unii, ale v chovatelských klubech. Důvod je prostý – ČMKU je, jak je uvedeno v jejích stanovách, Zájmové sdružení právnických osob dle § 20f a násl. občanského zákoníku. Fyzické osoby jako členy tedy nemůže mít. Konstatovat je třeba i to, že celá řada chovatelských klubů již dříve umožňovala chov chovatelům, kteří nebyli jejich členy. Existují ale i kluby, v kterých chov byl opravdu na členství vázán. P ČMKU se problémem zabývá a požadovaný přístup je zakotven v Zápisním řádu ČMKU v čl. I.Chov a jeho řízení, v bodě3, kde se říká že: 1. Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelskými kluby. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. Chovatelský klub musí být ČMKU uznán. Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může chovatel plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom klubu. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub. Speciální podmínky chovnosti určují chovatelské kluby. Tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a zákonem č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Chovatelský klub garantuje pouze chov plemen, pro která byl ČMKU zmocněn. Chovatelské kluby poskytují chovatelský servis pro chovatele, musí ale umožnit chov i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene. Klub musí písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli - nečleny. * * V přechodném období do 31. 12. 2009 platí původní znění řádu („…může ale umožnit chov i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene. Klub, který chov nečlenům umožňuje, musí písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli – nečleny“). Přechodné období bylo stanoveno proto, aby chovatelské kluby měly dostatek času udělat změny ve svých předpisech. Umožnění chovu nebo spíše poskytování chovatelského servisu nečlenům v žádném případě neznamená, že by jejich psi nemuseli splňovat pro plemeno platné podmínky pro zařazení do chovu nebo že by takový chovatel nebyl povinen dodržovat kynologické předpisy (např. Řád na ochranu psů při chovu, Zápisní řád ČMKU nebo předpisy příslušného klubu). Vladimíra Tichá tisková mluvčí ČMKU
 

 

 

CHOVATELSKÉ STANICE

Chcete vidět seznam chovatelských stanic a najít tam i tu Vaši?

Tento seznam obsahuje jména všech stanic na našem území - aktuálně jich je 28303 (aktualizováno 24.6.2008). V seznamu jsme připravili dva způsoby hledáni. První možnost je vybrat ze seznamu písmeno, kterým má název stanice začínat. Druhou možností je zadat část slova (minimálně však 3 písmena) z názvu stanice nebo jména majitele. Oba dva způsoby hledání nelze kombinovat! Pokud zadáte slovo, nebudou hledány stanice začínající vybraným písmenem.

Pro vyhledávání klikněte zde

 

 

 
 

RECIPROČNÍ DOHODA O ZJEDNODUŠENÍ PODMÍNEK PRO PŘIZNÁNÍ ŠAMPIONÁTU KRÁSY

Českomoravská kynologická unie podepsala tuto reciproční dohodu o zjednodušených podmínkách pro přiznání šampionátu krásy pro psy v držení členů kynologických organizací svých zemí. Státy, které tuto dohodu podepsaly jsou uvedeny níže.

I.
Předmětem dohody je zjednodušení podmínek pro získání titulu Český šampion a Český junioršampion pro psy v držení členů kynologických organizací zemí účastných na této dohodě (dále jen „smluvní partneři“).

II.
Českomoravská kynologická unie (dále je ČMKU) se tímto zavazuje, že ode dne účinnosti této dohody zjednoduší podmínky při získávání titulu Český šampion a Český junioršampion pro psy v majetku členů smluvních partnerů.

III.
a) Pro psy v majetku členů smluvních partnerů u plemen, která nemají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu, ode dne účinnosti této dohody bude postačovat pro získání titulu Český šampion obdržení jednoho čekatelství CAC, a to za podmínky, že tento pes je již šampionem krásy země smluvního partnera.
b) Pro psy v majetku členů smluvních partnerů u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu, ode dne účinnosti této dohody bude postačovat pro získání titulu Český šampion obdržení jednoho čekatelství CAC, a to za podmínky, že tento pes je již šampionem krásy země smluvního partnera. Podmínkou pro přiznání titulu je doložení certifikátu dokladujícího úspěšné absolvování předepsané zkoušky.
c) Pro psy v majetku členů smluvních partnerů u plemen dosud neuznaných FCI ode dne účinnosti této dohody bude postačovat pro získání titulu Český šampion obdržení jednoho čekatelství CAC, a to za podmínky, že tento pes je již šampionem krásy země smluvního partnera.

IV.
Pro psy v majetku členů smluvních partnerů ode dne účinnosti této dohody bude postačovat pro získání titulu Český junioršampion obdržení jednoho čekatelství CAJC, a to za podmínky, že tento pes je již Junioršampionem země smluvního partnera.

V.
Článek III. a) – c) a článek IV. této dohody bude uplatňován vůči psům v majetku členů smluvních partnerů pouze v případě současného recipročního plnění ze strany jednotlivých smluvních partnerů, a to za identických podmínek plnění.

VI.
Podmínkou pro získání titulu podle článku III. a) – c) a článku IV. je, že čekatelství CAC (CAJC) nebude psovi / feně uděleno rozhodčím ze země, z které pes / fena pochází.

VII.
Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu zúčastněných stran.

 

 
 

CESTOVÁNÍ SE PSEM DO CHORVATSKA

Začínají dovolené a Chorvatsko je zemí, do které miří celá řada lidí. Doprovázejí je i psi a na místě je tedy otázka: " Jaké požadavky má Chorvatsko, pokud je chceme navšívit se psem ?" Chorvatské velvyslanectví poskytlo následující informaci:
Podmínky dočasného dovozu zvířat do RH
Všechny druhy zvířat (psi, kočky, ptáci, rybičky, křečci atd.) se mohou dovážet do RH pouze přes určitý hraniční přechod, kde hraniční veterinární inspekce vykonává zdravotní kontrolu. Každé zvíře musí mít mezinárodní zdravotní osvědčení, které vydává země vývozu.
Dočasný dovoz domácích zvířat se povoluje v případě kdy majitel vlastní mezinárodní průkaz o očkování zvířete.
Podle článku 10. Vyhlášky o nebezpečných psech („Narodne Novine“ 26/05), je zakázán dovoz a dočasný pobyt na území republiky Chorvatsko možných nebezpečných psů rasy teriér tipu bull (pit bull teriér a jejich kříženců), kteří nejsou zapsáni do registru Mezinárodního kinologického svazu (F.C.I.)
V případě, že je pes zapsán ve shora navedeném registru a má k tomu i potvrzení, je možný jeho dočasný dovoz. V tom případě pes musí být označen (tetování, nebo mikročip) a musí ho doprovázet veterinárně-zdravotní osvědčení a cestovní pas, ve kterém je potvrzeno, že je pes zdráv a že je očkován proti vzteklině.
V případě 1. očkování, které bylo provedeno při nejméně 3 měsících života a od očkování neuběhla doba kratší než 6 měsíců a delší než jeden rok.
V případě 2. nebo opakovaného očkování nesmí doba od očkování překročit 12 měsíců.
Konzulární oddělení
Další informace o cestování se psy do některých států najdete na těchto stránkách , podrobné informace jsou k dispozici i na stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz

 

 
 

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

převzato ze stránek ČMKU

Proti vzteklině se nemusí vakcinovat každý rok 20.06.2008 Na základě ustanovení novely veterinárního zákona je nyní možné při povinné vakcinaci psů, koček a fretek proti vzteklině brát ohled na trvání imunity, kterou zaručuje výrobce použité vakcíny. Jde o to, že dosud bylo povinné bez ohledu na použitou vakcínu každoročně psy, kočky a fretky přeočkovávat. Vzhledem tomu, že na trhu jsou vakcíny od různých výrobců, kteří zaručují imunitu delší než jeden rok, bere tuto skutečnost na vědomí i současná schválená novela veterinárního zákona. Ze současných 19 vakcín, které jsou na trhu zaručuje dvanáctiměsíční imunitu celkem 16, z toho dvě i dvouletou, dále jedna šestiměsíční a dvě tříletou imunitu. V případě potvrzení vakcinace proti vzteklině uvedeného v pase je třeba dbát na uvedení imunity a dodržení uvedeného data, aby cestující do ciziny neměli v zahraničí problémy. Všem krajským veterinárním správám a Komoře veterinárních lékařů nyní Státní veterinární správa ČR zasílá seznam schválených vakcín s uvedením doby imunity.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 

 

 
 
PODNIKÁNÍ A CHOV PSŮ

V poslední době klade celá řada chovatelů a chovatelských klubů dotazy zaměřené na stanovení v zákonech nezakotvených podmínek pro využití psů a fen v chovu, na vztah chovu psů a podnikání, na otázku živnostenských listů a na to, zda jsou chovatelské kluby sdružením živnostníků. Obecně je možné říci že:
- otázku podmínek pro zařazení psů a fen do chovu je třeba rozdělit do dvou částí. Jedna se vztahuje na obecně platné předpisy (např. Zákon na ochranu zvířat proti týrání), které platí pro chov psů bez ohledu na to, zda se jedná o chov psů s PP nebo chov psů bez PP a které jsou zaměřeny zvláště na ochranu psů a mají předcházet jejich týrání. Jedná se např. o minimální věkovou hranici pro využití psů a fen v chovu nebo pravidlo o omezení počtu vrhů u fen. Druhou oblast tvoří podmínky, které nevyplývají z chovu jako takového, ale jsou to podmínky vztahující se k vystavování PP. Je třeba vzít v úvahu, že PP garantovaný ČMKU a potažmo FCI je značkou kvality a že podmínky pro zařazení do chovu zakotvené v předpisech jednotlivých chovatelských klubů jsou právě na oblast kvality zaměřené. Podobně to nakonec funguje i v jiných oblastech.
- chov psů je převážně zájmovou činností. Je to zakotveno i ve stanovách ČMKU, které zcela jasně říkají, co je v této oblasti povoleno a co ne. Důležitý je zvláště bod, který hovoří o nákupu psů za účelem dalšího prodeje. Ze stanov také vyplývá, že chovatelé, majitelé a držitelé psů jsou povinni dodržovat zákony České republiky
- otázku podnikání a živnostenských listů řeší Zá
VZPOMÍNÁMEkona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( Živnostenský zákon). Není úplně pravdou, že každý, kdo odchovává štěňata musí být považován za podnikatele a to podnikatele podnikajícího na základě živnostenského listu. V §2 daného zákona, se říká že: “živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem “.Většina chovatelů nenaplňuje požadavek na soustavnou činnost a otázkou je i to, zda každý chovatel odchovává štěňata za účelem dosažení zisku.
- celá řada chovatelů ale živnostenský list na chov psů má. Jedná se o tak zvanou živnost volnou a v žádném případě to neznamená, že by se chovatel dopouštěl přestupku proti kynologickým předpisům a že by mu tedy např. neměly být vystavovány průkazy původu pro jeho odchovy.
- jak již bylo řečeno, všichni chovatelé, majitelé a držitelé psů by měli dodržovat platné zákony a nejedná se jen o Živnostenský zákon. Např. i ten, kdo nechová na základě živnostenského listu by měl příjmy předepsaným způsobem zdaňovat
- členy chovatelských klubů jsou nejen chovatelé s živnostenským listem, ale také chovatelé, kteří požadavky Živnostenského zákona nenaplňují a hlavně držitelé a příznivci jednotlivých plemen psů. Určitě tedy není možné považovat chovatelský klub a následně pak ČMKU za podnikatelská sdružení.
Českomoravská kynologická unie nemůže za členy chovatelských klubů rozhodovat, zda budou či nebudou mít na chov psů živnostenský list, ani jakým způsobem budou přistupovat k dani z příjmu. Výše uvedené povídání je třeba brát jako informaci a o dalším přístupu se musí každý, na základě svých podmínek, rozhodovat sám.
 

FOTO ZDE

XIV. mezinárodní soutěž ve stříhání psů - 31. října 2009

 

 

 

 

 

 

  zpět na úvod