wz
  zpět na úvod

MŮŽE SE VÁM HODIT...

Na těchto stránkách najdete důležité články a odkazy. Pokud máte odkaz na zajímavé stránky a chcete se podělit s ostatními, zašlete nám ho prosím na náš email. Nezapomínejte prosím na to, že tvůrci tohoto webu jste převážně Vy všichni.

 

Máte problém s tím že některé stránky jsou v anglickém jazyce a nemůžete si je přečíst? Nebojte, máme řešení a malou nápovědu. Klikněte na odkaz  PŘEKLADAČ STRÁNEK

Je to velice jednoduché - dole vyberte volbu jazyka a zadejte text, nebo adresu webových stránek a pak jen klikněte o:-)

Oznámení - 29.11.2010 15:59: Přečetli jsme za Vás
Trochu lehčí přesuny psích smeček

Kdo jede s více než 5 psy na výstavu, nebo na sportovní akci, například se smečkou severských sáňových psů, má na základě novelizace nařízení (ES) č. 998/2003 ve znění novely (ES) č. 388/2010, o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, problém. Transport většího počtu než pěti zvířat přesouvá do režimu obchodního transportu. (Bylo tak rozhodnuto ve snaze zabránit skrývání obchodní činnosti pod sportovní či chovatelské akce).

Státní veterinární správa o této situaci v říjnu 2010 informovala Komisi, která však změny v nařízení (ES) č. 998/2003 prozatím nepřipravuje. Problémy reflektoval i Stálý veterinární výbor ve dnech 11. – 12. října 2010. Nicméně zmíněné předpisy platí.

Ovšem jisté řešení, jak vyjít poctivým chovatelům a účastníkům sportovních akcí vstříc existuje. Pro zmírnění dopadu této novely vyšel v platnost nový typ veterinárního osvědčení pro cestování se psy, kočkami a fretkami na výstavy, soutěže, přehlídky a jiné podobné akce. Osvědčení bude vydávat místně příslušná krajská veterinární správa a bude platit na dobu 4 měsíců nebo do data ukončení imunity proti vzteklině, pokud vyprší dříve než platnost certifikátu.

Před vydáním osvědčení je nutné získat potvrzení od soukromého veterinárního lékaře, 24 hodin před cestou, o klinickém vyšetření zvířete, při němž se prokáže, že zvíře je v dobrém zdravotním stavu a je schopno přepravy do místa určení. Na základě tohoto potvrzení a dalších doložených dokumentů, jako např. kopie registrace na sportovní události nebo soutěže, členství v kynologickém klubu nebo kynologické organizaci, vystaví krajská veterinární správa (popřípadě Městská veterinární správa v Praze) osvědčení.

Pokud tedy cesta se psy na závody bude trvat po dobu platnosti osvědčení, tj. 4 měsíce, nemohou po majitelích psů veterinární lékaři v jiných členských zemích EU vyžadovat další dokumenty a vyšetření zvířat. Stejně tak při návratu do České republiky stačí toto platné osvědčení.

Rozhodnutí s novým certifikátem je k dispozici i v systému TRACES pod č. 2010/684/ES

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz

 

 

 

Laboratoř Genomia zavedla testování barevnostních vloh psů.

V souvislosti s tím připravila informativní webovou stránku speciálně pro chovatele pudů. 
Na stránce nejdete přehled barevnostních lokusů vhodných k testování u pudlů a přehled jednotlivých genotypů a barev. Doufám, že uvedené informace budou chovatelům užitečné.
Vyšetření jednoho lokusu stojí 1200 Kč, vyšetření dvou lokusů stojí 2000 Kč. Slevy v případě většího množství vzorků jsou možné. Další novinkou je vyšetření vWDI (von Willebrandova nemoc), detaliní informace najdete zde
Nově také nabízíme vyšetření NEWS (Neonatální encefalopatie) pro pudly velké. Detailní informace najdete zde 

Dále bychom Vám chtěli nabídnout služby laboratoře PrcdTest, pobočky akreditované laboratoře Genomia. Laboratoř se již několik let zabývá testováním PRA-prcd. Cena jednoho testu je 70 € (cca 1750 Kč), od pěti kusů sleva 15%, od 10 kusů sleva 20%. Služeb laboratoře PrcdTest využívá řada chovatelů, zejména z Německa, Polska, Maďarska, Nizozemí, Brazílie
a USA. Informace o testování najdete na  www.prcdtest.com/sk
Veškeré testy v laboratořích Genomia a PrcdTest jsou prováděny z krve nebo stěrů sliznic. Výsledky testů jsou do týdne.

 

STANDARD PUDLA - skupina IX. - plemena společenská

Standard FCI č.172.zkratka P - český název PUDL,originální název CANICHE

 

 

Dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů

Některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině 

Více informací na téma: Cestování se psy, kočkami a fretkami naleznete zde:

 

 

 

Jak získat mezinárodně chráněný název CHOVATELSKÉ STANICE?

Stáhněte si a vytiskněte formulář ve formátu Adobe acrobat - PDF.Čitelně vyplněný formulář s navrhovanými názvy zašlete na adresu ČMKU.Přiznání mezinárodně chráněného názvu se vyřizuje nejprve na ČMKU - porovnání s rejstříkem spravovaným ČMKU a potom na FCI. Počítejte s dobou vyřízení minimálně 3 měsíce.Majitelem mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice může být pouze jedna právně způsobilá osoba s trvalým bydlištěm v ČR, tedy ne manželé nebo dítě do 18 let. Název není vázán na určité plemeno psa, proto jej volte s ohledem na možnou změnu chovaného plemene v budoucnosti. Podrobnosti viz příslušná směrnice ČMKU.

Poplatek činí 1500,- Kč + poštovné (cena vč. DPH 1785,- Kč + 83,- Kč poštovné)

Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické dohodě v úřední dny tel: +420 234 602 274

 

Přiznání titulu ČESKÝ ŠAMPION

Zašlete nebo osobně doneste:
- originál pp nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC
- nejméně od dvou rozhodčích
- nejméně ve dvou výstavních sezónách

U plemen podřízených zkouškám:
 - 2x CAC (nejméně 1x z mezinárodní výstavy)
 - kopii certifikátu dokladující požadovanou zkoušku z výkonu
U plemen nepodřízených zkouškám
- 4x CAC(nejméně 2x z mezinárodní výstavy)

 

 

Přiznání titulu ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION

Zašlete nebo osobně doneste:
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originály posudků s oceněním 3x výborný 1 ve třídě veteránů, z toho min. 1x na MVP - nejméně od dvou rozhodčích
- pouze z výstav konaných v ČR od roku 2005

 

 

Přiznání titulu ČESKÝ GRAND ŠAMPION

3 x CAC ve tř. šampionů / vítězů, po potvrzení a držitelství titulu Český šampion.Z toho min. 1x na MVP, od 2 různých rozhodčích. Řád je platný od 1.1.2008 a čekatelství potřebná pro udělení se započítávají od 1.1.2008

 

 

Přiznání titulu INTERCHAMPION

Zašlete nebo osobně doneste:
- kopii průkazu původu
- kopie potvrzení o čekatelství CACIB, kterými FCI potvrzuje, že navržený CACIB byl přiznán
- CACIBy musí být získány nejméně v rozmezí 1 rok a 1 den

Minimální podmínky plemen podřízených zkouškám:
- 2x CACIB od dvou rozhodčích ze dvou států
- certifikát dokladující složení požadované zkoušky z výkonu

Minimální podmínky plemen, u kterých zkouška není požadována:
- 4x CACIB od tří rozhodčích ze tří států

 

 

Jak získat VÝVOZNÍ PRŮKAZ PŮVODU?

Pošlete poštou nebo přineste osobně originál průkazu původu vyváženého psa s uvedeným jménem a adresou nového majitele. Chovatel může vyvézt libovolný počet vlastních odchovů. V jiných případech platí pravidlo - pouze 1 pes ročně.

 

 

Chcete na vaši výstavu pozvat ZAHRANIČNÍHO ROZHODČÍHO?

Pozvání rozhodčího na konkrétní akci vyřizuje pořadatel výstavy. Souhlas s posuzováním jeho střešní organizace zajišťuje ČMKU na základě písemné žádosti pořadatele výstavy. Žádost musí být zaslána s dostatečným předstihem a má v ní být uvedeno:
- jméno a adresa rozhodčího
- plemeno které má posuzovat
- typ výstavy na kterou je zván
- termín a místo výstavy

 

 

Přiznání titulu ŠAMPION DÁNSKA

s platností od 1.1.2008 každému psovi - šampionovi členské země FCI postačí k získání titulu ŠAMPION DÁNSKA pouze jedno čekatelství CAC

Pressemeldung ---- Bekanntmachung

Der Dansk Kennel Klub und der Pudelklub in Dänemark bestätige hiermit, das Sie
ab 2008 die FCI Ausstellungsregeln anerkennen.
Es werden jetzt Certificate an Schwarz/Weiss/Braun und an Silber/Aprikot/Rot
auf allen Ausstellungen verteilt. (Zwerg, Klein und Grosspudeln)
Ausserdem : Dansk Kennel Klub hat ab 2008 eingeführt das alle Hunde die
Champion in einen FCI land sind - jetzt DKCH mit einen Certificat in
Dänemark werden.
Wir würden uns freuen alle Aussteller in Dänemark zu begrüssen zu können.
Mit freundlichen Grüssen,
Der Pudelklub in Dänemark

 

 

Chcete se dozvědět více podrobností ohledně získání titulů?

Klikněte si na tento odkaz

SVĚT PUDLŮ  a KRÁLOVÁCI spolu spolupracují, proto na některé věci budeme odkazovat tam.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

  zpět na úvod